Aktualności Aktualności

Czasowe ograniczenie wstępu na "Ścieżkę Bobrówka"

Ze względu na prowadzone prace ścinkowo-zrębowe część ścieżki przyrodniczej ,,Bobrówka” zostaje zamknięta dla ruchu turystycznego. Prosimy o korzystanie na tym odcinku z wyznaczonej trasy zastępczej oznakowanej w terenie i przedstawionej na załączonej mapce. Z chwilą zakończenia prac zrębowych ruch na tym odcinku zostanie wznowiony.