Aktualności Aktualności

Inwentaryzacja dzików

W dniu 29 października 2016 r. rozpoczęła się na terenie Nadleśnictwa Parczew inwentaryzacja dzików.

W dniu 29 października 2016 r. rozpoczęła się na terenie Nadleśnictwa Parczew inwentaryzacja dzików.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, przedsięwzięci to ma charakter ogólnokrajowy i realizowane jest we wspólnie z leśnikami i myśliwymi.

Celem inwentaryzacji jest jak najbardziej precyzyjne ustalenie liczebności populacji dzików bytujących na terenie Nadleśnictwa Parczew. Informacja ta ma podstawowe znaczenie w kwestii planowania działań zaradczych w aspekcie istniejącego zagrożenia chorobą afrykańskiego pomoru świń.

Inwentaryzacja prowadzona jest na losowo wybranych powierzchniach pędzeń próbnych, obejmujących państwowe i prywatne grunty leśne i nieleśne na 10 % powierzchni  nadleśnictwa.   

Tekst i zdjęcia : Andrzej Wołkowicz