Aktualności Aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasu

„Nauczenie się, jak rozumieć lasy i zapewnienie naszym dzieciom podstaw do lepszego rozumienia ich znaczenia, jest istotnym krokiem w kierunku zachowania zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń. Lasy pomagają utrzymać czyste powietrze, glebę i wodę, pozytywnie oddziałują na zdrowie człowieka oraz odgrywają istotną rolę w przeciwdziałaniu największym wyzwaniom, z którymi przyszło nam się zmierzyć: zmianom klimatu, eliminacji głodu czy utrzymaniu zrównoważonego rozwoju społeczności miejskich i wiejskich. Ponad połowa populacji Ziemi zamieszkuje tereny miejskie, do roku 2050 liczba ta wzrośnie do 70 procent. Zmiany te powodują, że ludzie coraz bardziej odłączają się od natury i coraz bardziej brakuje im świadomości i zrozumienia lasów, korzyści jakie przynoszą oraz potrzeby zarządzania nimi w zrównoważony sposób. Wszystko to sprawia, że niezwykle ważne staje się wprowadzenie lasów w życie młodych ludzi we wczesnym wieku.”

Zapraszamy do rozwiązania quizu o lesie - kliknij tutaj