Aktualności Aktualności

Monitoring obszarów leśnych

MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA PARCZEW

 

Pod zarządem Nadleśnictwa  Parczew  znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych na mocy Zarządzenia Nr 28/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji systemu monitoringu stosowanego przez Posterunek Straży Leśnej w Nadleśnictwie Parczew”. Nadzór prowadzony jest w celu  zwalczania przestępstw i wykroczeń leśnych (ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 2129 ze zm.)).