Aktualności Aktualności

Nowe łosie nadają

Nowe łosie nadają

Kolejne łosie nadają

W ramach prowadzonej pracy badawczej: „Korytarze ekologiczne Łosia europejskiego w Rezerwacie Biosfery Polesie Zachodnie: identyfikacja, ochrona i koncepcja kształtowania" realizowanej przez Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  przy współpracy z Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży założono kolejne obroże telemetryczne GPS dla sześciu łosi z terenu Nadleśnictwa Parczew (5) i Poleskiego Parku Narodowego (1). Tym razem „zaczęły nadawać": dwa byki i cztery klempy. Aktualne wysokie zagęszczenie tego gatunku na terenie Polesia Zachodniego jest przedmiotem stałej obserwacji i analizy szlaków migracyjnych.

 Tekst i zdjęcia: dr inż. Mirosław Potapiuk