Aktualności Aktualności

Porządkowanie cmentarzy i mogił

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci. Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by ktoś wieczności swej nie stracił”. Wisława Szymborska

Druga połowa października jest co roku  dla nas czasem szczególnej zadumy, refleksji i nieocenioną lekcją historii. Nasi Pracownicy w wolnych chwilach dbają o cmentarze oraz mogiły, których w lasach Nadleśnictwa nie brakuje.

W tym roku uporządkowaliśmy:

- Kirkut w Sosnowicy,

- cmentarz poniemiecki na terenie leśnictwa Turno,

- cmentarz ,,starowierski’’ w leśnictwie Hola,

- cmentarz z 1915 roku na terenie leśnictwa Orzechów,

- cmentarz z okresu II wojny światowej w leśnictwie Białka (tzw. rezerwat partyzancki).

Nie zapomnieliśmy również o mogiłach Żołnierza z I wojny światowej, 2 Partyzantów z okresu II wojny Światowej w leśnictwie Laski oraz o mogile zbiorowej Powstańców w Urszulinie (z 1863 roku).

Cały czas na podstawie informacji archiwalnych oraz przekazywanych przez świadków historii odkrywamy  zatarte przez czas i przyrodę nieznane dotąd miejsca pochówku.