Aktualności Aktualności

Samochodem po lesie? Tylko w wyznaczonych miejscach

Samochodem po lesie? Tylko w wyznaczonych miejscach.

Las cenimy za czyste powietrze, ciszę i zieleń. Do tych cech nijak ma się samochód pędzący po leśnych drogach. Auta hałasują, zanieczyszczają powietrze i mogą być niebezpieczne dla leśnych zwierząt i roślin. Dlatego też po lesie samochodem można poruszać się jedynie po drogach publicznych oraz tych drogach leśnych, przy których widnieją znaki informujące nas o dopuszczeniu ruchu pojazdów silnikowych. Nie ma znaku - do lasu nie wolno wjeżdżać autem.

 

Postój samochodu w lesie - tylko na parkingu!

Podobnie rzecz ma się z parkowaniem. Nasz samochód w lesie możemy zostawić jedynie w miejscu do tego przeznaczonym, czyli parkingu lub zatoczce przed lasem. Niestosowanie się do powyższych zasad może skutkować naruszeniem przepisu art. 161 Kodeksu Wykroczeń :

„Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym,  podlega karze grzywny”

Przepis art. 161 KW pozostaje w związku z przepisem art. 29 ust. 1 Ustawy o lasach, według którego dopuszczony jest w lesie ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem, jednak drogami publicznymi, a drogami leśnymi wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Ustawodawca wyszczególnił kilka wyjątków, kiedy powyższa zasada nie obowiązuje, np. zakaz nie dotyczy pracowników nadleśnictw, czy też osób nadzorujących gospodarkę leśną.

Dobrem chronionym powyższym przepisem jest należyty stan lasów, który może być zagrożony w wyniku wjazdu do nich pojazdem.

Generalna zasada brzmi – jeśli nie ma znaku DOPUSZCZAJĄCEGO RUCH KOŁOWY na terenie lasu – NIE MOŻEMY tam wjechać. Wynika to wprost z przepisów Ustawy o lasach. Brak znaku „zakaz wjazdu” nie oznacza, że do lasu możemy wjechać bez żadnych przeszkód. Wszystkie drogi dopuszczone do ruchu kołowego powinny być stosownie oznaczone.

Powyższe zasady dobrze jest sobie przyswoić zwłaszcza w kontekście trwającego sezonu grzybowego.