Aktualności Aktualności

Zakaz wstępu do lasu - więcej informacji w artykule

Nadleśnictwo Parczew informuje, że w dniach od 8 do 5 czerwca 2019 roku na terenie 9 wydzielonych obszarów leśnych zostanie wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu.

Zakaz dotyczy obszarów n, na których będzie przeprowadzone agrolotnicze zwalczanie chrabąszczy, położonych w leśnictwach.

Laski- w drzewostanach na terenie gmin: Parczew obręb ewidencyjny Buradów, Dębowa Kłoda obreb ewidencyjny Makoszka położonych w oddziałach:          18,19, 27-31, 42-46, 62-65

Makoszka, Białka, Dębowa Kłoda – w drzewostanach na terenie Gminy Dębowa Kłoda obręb ewidencyjny Makoszka położonych w oddziałach: 110,111, 129-131, 151-154, 173-177, 193-194

Hola - w drzewostanach na terenie gminy Sosnowica obręby ewidencyjny Olchówka,  położonych w oddziałach:    90, 92-97, 101-106, 439, 439W

Turno- w drzewostanach na terenie gmin Sosnowica obręby ewidencyjne Turno i Pieszowola, Stary Brus obręb ewidencyjny Marianka, Zamołodycze , położonych w oddziałach:121,122, 123-127, 128-134, 135-139, 141-146, 148-154, 151W, 444, 444W

Turno– w drzewostanach na terenie gminy Stary Brus obręb ewidencyjny Dominiczyn, Urszulin obręb ewidencyjny Wytyczno, położonych w oddziałach: 248-251, 447

Borek- w drzewostanach na terenie gminy Sosnowica obręb ewidencyjny Sosnowica oraz Pieszowola położonych w oddziałach: 168-171, 172 (część na wschód od m. Sosnowica Dwór), 176-188

Borek, Sosnowica- w drzewostanach na terenie gminy Sosnowica obręb ewidencyjny Sosnowica oraz Stary Orzechów położonych w oddziałach: 42-53, 58-62, 65-69, 73-76, 79-82

Jedlanka- w drzewostanach na terenie gminy Parczew obręb ewidencyjny Tyśmienica, Uścimów  obręb ewidencyjny  Rudka Starościańska oraz Jedlanka Stara położonych w oddziałach: 188-192, 203-209, 218-224, 231-235, 236 (część na północ od rzeki Bobrówka), 237 (część na północ od rzeki Bobrówka i na zachód od drogi), 238-242, 249-252, 253-254 (część na północ od rzeki Bobrówka), 255-259, 266-269, 463, 464

Brzeziczno- w drzewostanach na terenie gminy Ludwin obręb ewidencyjny Uciekajka oraz Rogóźno, położonych w oddziałach: 332, 333 (część na zachód od drogi), 334, 337, 339 (część na zachód od drogi), 340-346

 

  • Okresowy zakaz wstępu obowiązuje od dnia 8 do 5 czerwca 2019 roku

  • Zakaz nie dotyczy osób oraz sprzętu używanego do prac związanych z gospodarka leśną, zwalczających pożar oraz ratujących zdrowie, mienie i życie.

  • Zakaz nie dotyczy dróg oznakowanych drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach oraz ścieżek edukacyjnych "Jezioro Obradowskie" i "Bobrówka".

Szczegółowe mapy terenów objętych można pobrać w formacie .pdf

Polecamy skorzystać z aplikacji Google maps korzystając z poniższego linku - kliknij tutaj

lub dla urządzeń mobilnych z kodu QR (kody będą dostępne również w wybranych miejscach w lesie)