Asset Publisher Asset Publisher

ZAKUP LASU I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

 
Jesteś właścicielem lasu lub gruntu, który może zostać zalesiony i myślisz o jego sprzedaży? 🌳🌲
 
Zgłoś się do nadleśnictwa, na którego terenie znajduje się Twoja działka 😉
 
Oto wymogi, które muszą zostać spełnione:
- jesteś właścicielem,
- twoja działka przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;
- w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy jest przeznaczony do zalesienia;
- w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz;
- ma uregulowany stan prawny;
- nie jest obciążony na rzecz osób trzech oraz nie występują spory graniczne.
 
Czekamy na Twój telefon!