Asset Publisher Asset Publisher

obiekty edukacyjne

Ścieżka edukacyjna „Jezioro Obradowskie" położona jest w gminie Parczew ok. 3 km. na południe od miejscowości Laski. Jej długość to 800 m, z czego ok. 700 m stanowi drewniana kładka prowadząca przez najciekawsze pod względem florystycznym fragmenty lasu i torfowiska. Odcinek ścieżki wchodzący w lustro jeziora wyposażono w przestronny pływający pomost widokowy. Największymi atrakcjami ścieżki są jej walory przyrodnicze. Świat flory reprezentują tu rzadkie, objęte ochroną gatunki roślin m. in.: brzoza niska, wierzba lapońska, widłak jałowcowaty, widłak goździsty, kukułka krwista i szerokolistna, kruszczyk błotny, podkolan biały, bagnica torfowa, turzyca bagienna i strunowa. Spośród zwierząt na szczególną uwagę zasługuje ptactwo. Można tu spotkać gnieżdżącego się w pobliżu orlika krzykliwego, bociana czarnego, żurawia i wiele gatunków reprezentujących ptactwo wodne. Lasy otaczające jezioro często odwiedzają sarny, łosie i dziki, a na drewnianej kładce zaobserwować można wygrzewających się w promieniach słońca przedstawicieli gadów. Na śródleśnym miejscu postoju pojazdów stanowiącym początek ścieżki wykonane zostało drewniane zadaszenie ze stołami i ławami, mogące pomieścić jednocześnie grupę ok. 50 osób. Ścieżka została wyposażona w 10 tablic o tematyce informacyjnej i edukacyjnej.  Ścieżka w całości dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Czas przejścia przez ścieżkę wynosi w przybliżeniu 40 min. 

Ścieżka edukacyjna „Borek" położona jest przy trasie Sosnowica- Włodawa w odległości ok. 1,5 km od Sosnowicy. Początkiem ścieżki jest miejsce postoju pojazdów oraz zadaszenie o powierzchni ok. 24 m2, wyposażone w stoły i ławy dla grupy ok. 20 osób oraz dwa wolno stojące komplety stołów z ławkami i koszami na śmieci. Całość została ogrodzona w celu uniemożliwienia parkowania samochodów poza miejscem wyznaczonym. Ścieżka biegnie poprzez zróżnicowane drzewostany oraz siedliska leśne. Ścieżkę wyposażono w 11 nowych tablic o tematyce przyrodniczej i edukacyjnej. Długość ścieżki to 2400 m, czas przejścia wynosi ok. 1,5 godz.

Ścieżka edukacyjna Bobrówka znajduje się w leśnictwie Jedlanka na terenie Nadleśnictwa Parczew. Najłatwiej dojechać tu kierując się na północ od Ostrowa Lubelskiego. Jadąc historyczną drogą o nazwie „Trakt Królewski" dojedziemy do tego niezwykłego miejsca. Dawniej droga ta łączyła Kraków z Wilnem i wielokrotnie podróżował nią Król Władysław Jagiełło. Ścieżka ma kształt pętli okalającej staw młyński „Gościniec", odtworzony w 2011 roku i łączącej miejsca po nieistniejących już młynach wodnych Kozera i Gościniec. Trasa przebiega przez zróżnicowane tereny. Przemierzając jej szlaki można podziwiać różne siedliska leśne, przepiękny staw Gościniecki, oraz meandry dzikiej rzeki Bobrówki. Początek trasy wyposażony jest w obszerne miejsce postoju pojazdów, dużą, drewnianą wiatę z której jednorazowo może korzystać ok. 80 osób, oraz przygotowane miejsce na ognisko. Całkowita długość ścieżki to ok.  3,3 km., z czego ok. 1 km stanowi drewniana kładka wyposażona w barierki zabezpieczające, biegnąca przez wilgotniejsze tereny. Odpowiednia szerokość kładki, stworzenie mijanek, oraz utwardzenie grunt na pozostałej części trasy pozwala na korzystanie ze ścieżki osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Na trasie ścieżki, w najciekawszych miejscach zlokalizowane zostały 3 pomosty widokowe. W połowie trasy, po przekroczeniu rzeki drewnianym mostkiem można zregenerować siły w miejscu odpoczynku wyposażonym w drewnianą wiatę z miejscem na ognisko. Na trasie ścieżki zlokalizowano 14 przystanków wyposażonych w tablice edukacyjne przybliżające tematykę gospodarki leśnej prowadzonej przez leśników.