Web Content Display Web Content Display

hodowla lasu

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach zadaniem gospodarki leśnej jest zapewnienie trwałości lasów i ciągłości jego wielofunkcyjnej roli w zagospodarowaniu przestrzennym kraju.

Sposób zagospodarowania lasu jest szerokim pojęciem obejmującym szereg zabiegów związanych z hodowlą lasu, ochroną lasu a także jego użytkowaniem.

Z pojęciem hodowli lasu łączą się nierozerwalnie prace odnowieniowe, polegające na sadzeniu młodego pokolenia drzew.

Nadleśnictwo jest w pełni samowystarczalne jeżeli chodzi o produkcję własnego materiału sadzeniowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom okolicznej ludności produkujemy również sadzonki dla odbiorców indywidualnych.

Na terenie Nadleśnictwa Parczew istnieje 1 szkółka leśna o łącznej powierzchni produkcyjnej 490 arów. Łączna wielkość produkcji sadzonek w 2019 r. wyniosła 1 050 tys. szt. Produkcja dotyczyła 17 różnych gatunków drzew i krzewów.

Zbiór nasion potrzebnych do wyhodowania sadzonek odbywa się we własnych specjalnie wyselekcjonowanych drzewostanach.

Baza nasienna na terenie Nadleśnictwa Parczew, wg. stanu na 31.12.2019 r. przedstawia się następująco :
- wyłączone drzewostany nasienne (sosnowe i olszowe) - 84.21 ha,
- gospodarcze drzewostany nasienne (sosnowe, brzozowe, olszowe, dębowe) - 565,84 ha,
- drzewostany zachowawcze - 21,71 ha,
- drzewa doborowe (sosnowe, olszowe, brzozowe) - 38 szt.,                                    

Zbiór nasion i szyszek w 2019 r. wyniósł :

- dąb szypułkowy - 500 kg żołędzi                                                                                                         - dąb bezszypułkowy - 0 kg żołędzi 
- sosna - 828 kg szyszek,
- brzoza -0 kg nasion,
- inne drzewa i krzewy - 8,22 kg nasion.

Wykonanie rozmiaru zadań hodowlanych w 2019 r. przedstawia się następująco :

- odnowienia i zalesienia - 133,35 ha,
- poprawki i uzupełnienia - 20,12 ha,
- pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów 269,76 ha,
- czyszczenia wczesne - 202,18 ha,
- czyszczenia późne - 134,53 ha.