Web Content Display Web Content Display

łowiectwo

Definicję łowiectwa określa art. 1 ustawy „Prawo łowieckie" z dnia 13.10.1995 r.

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Cele łowiectwa określa natomiast art. 3 :

1. Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych.

2. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków 

    bytowania zwierzyny.

3. Uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej

    liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi

    środowiska przyrodniczego.

4. Spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji

    oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Zadania z gospodarki łowieckiej wykonywane są w obwodach łowieckich dzierżawionych przez Koła Łowieckie w oparciu o wytyczne zawarte w rocznych planach łowieckich oraz wskaźniki wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego opracowanego na 10 lat dla Rejonów Hodowlanych.

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa gospodarkę łowiecką prowadzi 9 Kół Łowieckich na 13 obwodach łowieckich położonych na terenie Rejonu hodowlanego Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego.  

Liczebność zwierzyny na terenie Nadleśnictwa Parczew w oparciu o inwentaryzację wykonaną w 2020 r. wynosi około:

·         Łoś      - 383 szt.

·         Jeleń    - 481 szt.

·         Sarna   - 2210 szt.

·         Dzik    - 67 szt.