Web Content Display Web Content Display

Monitoring

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2020 r. :

1.      Zapas grubizny brutto – 4 352 073  m3.

2.      Powierzchnia odnowień i zalesień – 131,58 ha.

3.      Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku – do pobrania poniżej

4.      Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych :

a)      nasiona – 5 782,50 kg,

b)      zwierzyny – 0 szt.,

c)      stroisz – 0 mp,

d)     choinki – 77 szt.

5.      produkcja sadzonek – 1 151,26 tys. szt.

6.      Ogólna powierzchnia szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne – 21,40 ha.

7.      Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów – 0 ha.

8.      Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków – 33 szt.

9.      Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej – HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty :

a)      1.1.1 – 326,47 ha,

b)      1.1.2 – 2 169,69 ha,

c)      1.2 – 1 413,17 ha,

d)     2.1 – 0,0 ha,

e)      3.1 – 88,24 ha,

f)       3.2 – 280,90 ha,

g)      4.1 – 3 737,38 ha,

h)      4.2 – 0,0 ha,

i)        6.1 – 9,83 ha.

10.  Koszty prowadzenia gospodarki leśnej (koszt własny działalności podstawowej, administracyjnej i ubocznej) – 14 755 tys. zł.

11.  Pozyskanie drewna ogółem – 84 tys. m3.

12.  Wielkość zatrudnienia – 47 etatów.