Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Parczew
Nadleśnictwo Parczew
(082) 591-21-25
(082) 591-24-75

ul. Al. Kasztanowa 29

21-230 Sosnowica

BS Parczew O/Sosnowica          84 8042 0006 0130 0143 2000 0010

Bank Ochrony Środowiska        92 1540 1144 2016 0003 2509 0001

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny P-POŻ

(082) 591-21-56

797 - 010 - 089

Nadleśniczy Nadleśnictwa Parczew
Witold Zakościelny
664 - 055 - 257
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew
Piotr Pniak
797 - 017 - 329
Główna Księgowa Nadleśnictwa Parczew
Ewa Jarzyńska
797 - 017 - 330
Inżynier Nadzoru
Andrzej Wołkowicz
730 - 017 - 241
Inżynier Nadzoru
Sebastian Jankowski
797-017-322
Sekretarz Nadleśnictwa
Tomasz Wójcik
797 017 - 308

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Wiesław Łasocha
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Phone number: 797 017 - 324
Mirosław Dawidek
Strażnik Leśny
Phone number: 797 017 - 325
Szymon Kozak
Strażnik Leśny
Phone number: 720 - 820 - 173

STANOWISKO ds. PRACOWNICZYCH

Dorota Czaplak
Specjalista d/s pracowniczych
Phone number: 730 240 699

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Ewa Muzyka
Specjalista d/s obrotu drewnem
Phone number: 797 017 - 327
Olga Zajączkowska
Specjalista Służby Leśnej d/s gospodarki drewnem
Phone number: 730 - 341 - 000
Jowita Czaja
Specjalista Służby Leśnej d/s hodowli lasu, szkółkarstwa, nasiennictwa, edukacji przyrodniczo-leśnej
Phone number: 720 - 820 - 705
Mirosław Walma
Specjalistwa Służby Leśnej d/s stanu posiadania, urządzania lasu , administracji LMN
Phone number: 730 - 017 - 386
Karol Piasecki
Specjalista Służby Leśnej d/s ochrony lasu, ochrony p-poż, ochrony przyrody i edukacji lesnej
Phone number: 797 - 010 - 086

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Maria Łasocha
Starsza Księgowa
Phone number: 730 - 240 - 566
Katarzyna Bielecka
Księgowa
Phone number: 720 - 890 - 998
Emilia Grzywaczewska
Księgowa
Phone number: 797 - 010 - 088

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Agnieszka Kędzierska
Sekretarka
Phone number: 797 - 017 - 326
Grzegorz Miklewski
Specjalista d/s administracyjno - gospodarczych
Phone number: 730 - 017 - 964
Grzegorz Czaplak
Referent d/s administracji
Phone number: 797 - 017 - 328