Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Parczew
Nadleśnictwo Parczew
(082) 591-21-25
(082) 591-24-75

ul. Al. Kasztanowa 29

21-230 Sosnowica

BS Parczew O/Sosnowica 84804200060130014320000010

 

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny P-POŻ

(082) 591-21-56

797 - 010 - 089

Nadleśniczy Nadleśnictwa Parczew
Witold Zakościelny
664 - 055 - 257
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew
Piotr Pniak
797 - 017 - 329
Główna Księgowa Nadleśnictwa Parczew
Ewa Jarzyńska
797 - 017 - 330
Inżynier Nadzoru
Jacek Zapasa
797 - 017 - 328
Sekretarz Nadleśnictwa
Tomasz Wójcik
797 017 - 308

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Wiesław Łasocha
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Phone number: 797 017 - 324
Mirosław Dawidek
Strażnik Leśny
Phone number: 797 017 - 325
Szymon Kozak
Strażnik Leśny
Phone number: 720 - 820 - 173

STANOWISKO ds. PRACOWNICZYCH

Dorota Karwowska
Referent d/s pracowniczych
Phone number: 730 240 699

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Ewa Muzyka
Specjalista d/s obrotu drewnem
Phone number: 797 017 - 327
Olga Zajączkowska
Specjalista Służby Leśnej d/s gospodarki drewnem
Phone number: 730 - 341 - 000
Andrzej Wołkowicz
Starszy Specjalista Służby Leśnej d/s hodowli lasu, szkółkarstwa, nasiennictwa, łowiectwa , zalesień PROW, administracji SILP
Phone number: 730 - 017 - 241
Mirosław Walma
Specjalistwa Służby Leśnej d/s stanu posiadania, urządzania lasu , administracji LMN
Phone number: 730 - 017 - 386
Karol Piasecki
Specjalista Służby Leśnej d/s ochrony lasu, ochrony p-poż, ochrony przyrody i edukacji lesnej
Phone number: 797 - 010 - 086

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Maria Łasocha
Starsza Księgowa
Phone number: 730 - 240 - 566
Emilia Grzywaczewska
Księgowa
Phone number: 797 - 010 - 088
Paweł Król
Specjalista ds. księgowości i informatyki
Phone number: 797 - 010 - 088

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Irena Dawidek
Specjalista d/s administracyjnych
Phone number: 082 591 - 21 - 25, 797 - 017 - 326
Grzegorz Miklewski
Specjalista d/s administracyjno - gospodarczych
Phone number: 730 - 017 - 964