Asset Publisher Asset Publisher

położenie

1.1 – Położenie na tle podziału administracyjnego

Lasy Nadleśnictwa Parczew podlegają Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Nadleśnictwo Parczew administracyjnie znajduje się w województwie lubelskim, w powiatach parczewskim, lubartowskim, łęczyńskim i włodawskim. Zarządza gruntami na terenie gmin: M. Parczew, Dębowa Kłoda, Ludwin, Parczew, Siemień, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Uścimów. Graniczy z Nadleśnictwami: Lubartów, Radzyń, Włodawa, Sobibór, Chełm, Świdnik i z Poleskim Parkiem Narodowym.

Zasięg terytorialnego działania nadleśnictwa określony został na podstawie zarządzenia nr 150 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3.10.1994 roku w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Lublinie oraz terytorialnego zasięgu działania RDLP w Lublinie. Terytorialny zasięg działania Nadleśnictwa Parczew wynosi 925,5km2

 

1.2 Położenie na tle rejonizacji przyrodniczo - leśnej (Trampler 1990r.)

Lasy Nadleśnictwa Parczew leżą w:

            IV Krainie Mazowiecko-Podlaskiej

                        6 Dzielnicy – Polesia Podlaskiego

                                   Mezoregion Równiny Kodeńsko-Parczewskiej (IV.6.b) – północna część nadleśnictwa

                                   Mezoregion Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej (IV.6.c) – środkowa i południowa część nadleśnictwa

                                   Mezoregion Garbu Włodawskiego (IV.6.d) – wschodnia część nadleśnictwa

                        5 Dzielnicy – Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej

                                   Mezoregion Wysoczyzny Siedleckiej (IV.5.f) – obejmuje swoim zasięgiem północno-zachodnią część nadleśnictwa.

 

 

1.3. Położenie na tle regionalizacji fizyczno - geograficznej, ( J. Kondrackiego2000)

Nadleśnictwo Parczew na tle podziału regionalnego Europy należy do:

megaregionu– Europa Zachodnia (3)

prowincji – Niż Środkowoeuropejski (31)

podprowincji– Niziny Środkowopolskie (318)

                                   makroregionu– Nizina Południowopodlaska (318.9)

mezoregionu– Równina Łukowska (318.96)

mezoregionu– Pradolina Wieprza (318.97)

mezoregionu– Wysoczyzna Lubartowska (318.98)

megaregionu– Niż Wschodnioeuropejski (8)

prowincji – Niż Wschodniobałtycko-Białoruski (84)

podprowincji– Polesie (845)

                                   makroregionu– Polesie Zachodnie (845.1)

mezoregionu– Równina Parczewska (845.13)

mezoregionu– Zaklęsłość Sosnowicka (845.14)

mezoregionu– Garb Włodawski (845.15)

mezoregionu– Równina Łęczyńsko-Włodawska (845.16)