Asset Publisher Asset Publisher

pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowa oraz jaskinie.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Parczew występuje 55 drzew pomnikowych. Na szczególną uwagę zasługują drzewa rosnące w parkach podworskich. Przykładem może być Park w Kaniwoli, w którym rośnie okazały orzech czarny, jałowiec wirginijski, metasekwoja chińska i lipa drobnolistna.

                                         

Na gruntach Nadleśnictwa istnieje 7 pomników przyrody, w tym szpaler 11 sztuk dębów szypułkowych na „Gościńcu Madeja", grupa 5 sztuk na skraju wsi Buradów oraz 4 pojedyncze drzewa. W leśnictwie Sosnowica zlokalizowane jest stanowisko zimozioła północnego- uznane jako pomnik przyrody.