Strefa zanocuj w lesie – Lasy Parczewskie

Strefa Zanocuj w lesie – Lasy Parczewskie

W ramach Programu ,,Zanocuj w lesie’’ Nadleśnictwo Parczew  wyznaczyło obszar leśny o powierzchni ponad 1600 ha przeznaczony zarówno dla miłośników survivalu i bushcraftu jak i dla ludzi, którzy chcą po prostu legalnie przenocować ,,na dziko’’ w lesie.

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony)
 2. miejscami wyznaczonymi do rozpalania ognisk. 4 takie miejsca znajdują się w niedalekim sąsiedztwie wyznaczonego obszaru (wiaty i 2 miejsca na ognisko przy Ścieżce Przyrodniczej ,,Bobrówka’’, wiata i miejsce na ognisko przy Ścieżce Edukacyjnej ,,Jezioro Obradowskie’’, wiata i miejsce na ognisko ,,Pod Grzybkiem’’. Zaplanuj wyprawę tak, aby skorzystać z miejsc wyznaczonych.
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

Prace z zakresu gospodarki leśnej w sierpniu 2023 roku w obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie", odbywają się w pododdziałach leśnych: 39A m,39A o, 56, 58 a i d, 163 a, 203, 206 b.

Zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac.

Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu!

 1. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce  oraz zagrożeniami występującymi na terenach leśnych https://www.lublin.lasy.gov.pl/wycieczka-do-lasu-wazne-informacje
 2. z czasowymi wyłączeniami i zmianami przebiegu szlaków
 3. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  Terminy polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 2 ,,Leśnik’’ w Lublinie znajdziesz w załączniku na dole strony (plany dostępne od listopada).

   
 4. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie maila z danymi wymienionymi w regulaminie  na adres [ parczew@lublin.lasy.gov.pl ] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Jowita Czaja, jowita.czaja@lublin.lasy.gov.pl, tel.: 720 820 705

 Nadleśnictwo Parczew przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.