Asset Publisher Asset Publisher

Strefy ochronne

Teren nadleśnictwa Parczew słynie z dużej różnorodności ekosystemów leśnych.  Dzięki temu w Parczewskich lasach napotkać możemy wiele gatunków rzadkich i chronionych zwierząt. Swoje miejsce znalazły tutaj również ptaki których ochrona wymaga utworzenia tzw. stref ochronnych. Na terenie Nadleśnictwa Parczew aktualnie są wyznaczone 33 strefy ochronne rzadkich gatunków ptaków (14 stref puchacza, 7 stref bielika, 3 strefy bociana czarnego, 8 stref orlika krzykliwego,) oraz jedna strefa ochronna ważki- iglicy małej.