Asset Publisher Asset Publisher

użytkowanie lasu

Nadleśnictwo Parczew corocznie pozyskuje 87 000 tys. m3, które jest surowcem odnawialnym, przyjaznym człowiekowi i niezanieczyszczającym środowiska. Równocześnie zasobność tutejszych lasów systematycznie wzrasta, ponieważ ciecia stanowią tylko około 78% przyrostu drewna na pniu.

Ogólny plan pozyskania drewna w latach 2018-2027 wynosi 870497 m3 grubizny, etat cieć w użytkach rębnych wynosi 500759 m3 w użytkach przedrębnych  369738 m3 .