Asset Publisher Asset Publisher

zasoby leśne

ZASOBY  LEŚNE

Na terenie Nadleśnictwa Parczew przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów to 63 lat, a przeciętna zasobność osiąga 269 m sześciennych/ha

 

Udział siedlisk leśnych

 • 57 procent – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku

 • 37 procent – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych

 • 6 procent – olsy, czyli lasy porastające żyzne bagienne tereny

 

Udział siedlisk wilgotnościowych

 • 73 proc świeże

 • 19 proc wilgotne

 • 8 proc bagienne

 

Udział gatunków lasotwórczych

 • 73 procent  - sosna

 • 10 procent  - brzoza

 • 9 procent  - olcha

 • 7 procent  - dąb, klon, jawor, wiąz, jesion

 • 1 procent  - pozostałe

 

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat(np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat,

II klasa wieku to drzewostany od 21 do 40 lat, III klasa od 41 do 60 lat itd.)

 • I klasa wieku stanowi 8 %

 • II klasa wieku 10 %

 • III klasa wieku 31 %

 • IV klasa wieku 24 %

 • V klasa wieku 14 %

 • VI klasa wieku 4 %

 • VII klasa wieku 1 %

 • VIII klasa wieku 1 %

 • KO 7 %

 

Dominujące funkcje lasu

 • 73 proc lasy gospodarcze

 • 25 proc lasy ochronne (wodochronne, ostoje zwierząt chronionych, cenne fragmenty rodzimej przyrody)

 • 2 proc rezerwaty przyrody

 

Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 269 m sześc/ha

 • Sosna 292

 • Dąb 225

 • Brzoza 195

 • Olcha 205

 

Przeciętny wiek naszych drzewostanów wynosi 63 lat w tym

 •  Sosna 65 lat

 • Dąb 60 lat

 • Brzoza 51 lat

 • Olcha 44 lat