Widok zawartości stron Widok zawartości stron

hodowla lasu

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach zadaniem gospodarki leśnej jest zapewnienie trwałości lasów i ciągłości jego wielofunkcyjnej roli w zagospodarowaniu przestrzennym kraju.

Sposób zagospodarowania lasu jest szerokim pojęciem obejmującym szereg zabiegów związanych z hodowlą lasu, ochroną lasu a także jego użytkowaniem.

Z pojęciem hodowli lasu łączą się nierozerwalnie prace odnowieniowe, polegające na sadzeniu młodego pokolenia drzew.

Nadleśnictwo jest w pełni samowystarczalne jeżeli chodzi o produkcję własnego materiału sadzeniowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom okolicznej ludności produkujemy również sadzonki dla odbiorców indywidualnych.

Na terenie Nadleśnictwa Parczew istnieje 1 szkółka leśna o łącznej powierzchni produkcyjnej 490 arów. Łączna wielkość produkcji sadzonek w 2018 r. wyniosła 1 230 tys. szt. Produkcja dotyczyła 17 różnych gatunków drzew i krzewów.

Zbiór nasion potrzebnych do wyhodowania sadzonek odbywa się we własnych specjalnie wyselekcjonowanych drzewostanach.

Baza nasienna na terenie Nadleśnictwa Parczew, wg. stanu na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco :
- wyłączone drzewostany nasienne (sosnowe i olszowe) - 84.21 ha,
- gospodarcze drzewostany nasienne (sosnowe, brzozowe, olszowe, dębowe) - 577,15 ha,
- drzewostany zachowawcze - 21,71 ha,
- drzewa doborowe (sosnowe, olszowe, brzozowe) - 38 szt.,                                    

Zbiór nasion i szyszek w 2018 r. wyniósł :

- dąb szypułkowy - 5 500 kg żołędzi                                                                                          - dąb bezszypułkowy - 650 kg żołędzi 
- sosna - 88 kg szyszek,
- brzoza -10 kg nasion,
inne drzewa i krzewy - 13,94 kg nasion.

Wykonanie rozmiaru zadań hodowlanych w 2018 r. przedstawia się następująco :

- odnowienia i zalesienia - 36,20 ha,
- poprawki i uzupełnienia - 11,35 ha,
- pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów 353,60 ha,
- czyszczenia wczesne - 147,81 ha,
- czyszczenia późne - 62,49 ha.