Wydawca treści Wydawca treści

nadzór nad lasami niepaństwowymi

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa, zadania z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi realizowane są przez Starostwa Powiatowe.