Wydawca treści Wydawca treści

parki krajobrazowe

Park Krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Parczew utworzono dwa Parki Krajobrazowe:

 

Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie"

Park został utworzony w 1990 r. i obejmuje powierzchnię 11 816 ha. Położony w powiecie łęczyńskim na terenie Gminy Ludwin i Puchaczów oraz w powiecie lubartowskim na terenie Gminy Uścimów i Ostrów Lubelski. Otulina parku zajmuje powierzchnię 14 059 ha.

Jest to kraina jezior, stawów i mokradeł. W granicach parku i otuliny znajduje się 20 jezior.  

Na terenie parku występuje wiele rzadkich gatunków roślin : widłak torfowy, rosiczki – okrągłolistna, długolistna, pośrednia, aldrowanda pęcherzykowata i inne. Fauna PK to : traszka grzebieniasta, ropucha paskówka, żółw błotny, żmija zygzakowata, bielik, puchacz, łoś, wilk i inne.

W skład parku wchodzą oddziały Nadleśnictwa Parczew obrębu Parczew, Sosnowica i Uścimów. Łączna powierzchnia gruntów w zarządzie Nadleśnictwa, objęta tą formą ochrony to ok. 3044 ha.

 

„Poleski Park Krajobrazowy"

Utworzony został w 1983 r. Obejmuje obszar 5 113 ha i położony jest w powiecie włodawskim na ternie gmin Urszuli i Stary Brus oraz w powiecie parczewskim na terenie Gminy Sosnowica. Park posiada otulinę o łącznej powierzchni 16 113 ha. Poleski Park Krajobrazowy położony jest wokół Poleskiego Parku Narodowego tworząc 4 enklawy.

Dominującymi elementami krajobrazu są pola i łąki, wody stanowią 15 % powierzchni a lasy około 7 %. Na terenie parku występują rzadkie torfowiskowe gatunki, tj. : rosiczka okrągłolistna, brzoza niska czy widłak torfowy. 

Bogaty świat zwierząt Poleskiego Parku Krajobrazowego reprezentują ptaki : żuraw, gęś gęgawa, perkoz zausznik i rdzawoszyi, łabędź niemy, a także perkozek, błotniak stawowy i łąkowy, wodnik, derkacz i inne.

Na terenie PK położone jest malownicze jeziorko Kahiża – projektowany rezerwat.

W skład Parku wchodzi około 20 oddziałów Nadleśnictwa Parczew obrębu Sosnowica, co stanowi ok. 470 ha.