Strefa zanocuj w lesie – Lasy Parczewskie

Strefa Zanocuj w lesie – Lasy Parczewskie

W ramach Programu ,,Zanocuj w lesie’’ Nadleśnictwo Parczew  wyznaczyło obszar leśny o powierzchni ponad 1600 ha przeznaczony zarówno dla miłośników survivalu i bushcraftu jak i dla ludzi, którzy chcą po prostu legalnie przenocować ,,na dziko’’ w lesie.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej obszaru „Zanocuj w lesie”

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony)
 2. miejscami wyznaczonymi do rozpalania ognisk. 4 takie miejsca znajdują się w niedalekim sąsiedztwie wyznaczonego obszaru (wiaty i 2 miejsca na ognisko przy Ścieżce Przyrodniczej ,,Bobrówka’’, wiata i miejsce na ognisko przy Ścieżce Edukacyjnej ,,Jezioro Obradowskie’’, wiata i miejsce na ognisko ,,Pod Grzybkiem’’. Zaplanuj wyprawę tak, aby skorzystać z miejsc wyznaczonych.
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

Prace z zakresu gospodarki leśnej w czerwcu 2021 roku w obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie", odbywają się w pododdziałach leśnych: 140g, 162b, 79d, 79h, 99g, 122c, 122d, 164j, 164d, 6a, 100a, 100b, 121g, 13f 01, 143a, 185a, 26c 01, 25f 01, 26a, 26c, 58a 01, 58f, 60i, 79c, 14a, 25b, 41f, 57a 01, 61c, 7c 01, 188d, 188f, 188g, 188c, 219d, 219f, 165f, 220g, 138, 98, 56, 39. 

Zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac.

Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu!

 1. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce  oraz zagrożeniami występującymi na terenach leśnych https://www.lublin.lasy.gov.pl/wycieczka-do-lasu-wazne-informacje
 2. z czasowymi wyłączeniami i zmianami przebiegu szlaków
 3. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  Terminy polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 2 ,,Leśnik’’ w Lublinie znajdziesz w załączniku na dole strony (plany dostępne od listopada).

   
 4. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [dostępny w załączniku na dole strony] oraz przesłanie go na adres [ parczew@lublin.lasy.gov.pl ] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Jowita Czaja, jowita.czaja@lublin.lasy.gov.pl, tel.: 720 820 705

 Nadleśnictwo Parczew przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.